Το ιστολόγιο μας

Η Θεωρητική Κατεύθυνση του 1ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ (1)

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ασκήσεις. Αν έχετε προβλήματα, συμβουλευτείτε τις σχετικές ενότητες της γραμματικής, και στην έσχατη περίπτωση αφήστε σημείωμα στα σχόλια για τις απορίες σας.
Καλή επιτυχία.


              ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  Β΄ ΚΛΙΣΗΣ
1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται :
υός               : δοτική ενικού
ψφος          : δοτική πληθ.
στρατηγός  : αιτιατική ενικού
καρπός        : γενική πληθ.
ππος           : αιτιατ. ενικού
κάμηλος     : ονομαστ. πληθ.
δός             : αιτιατ. πληθ.
λιος          : γενική ενικού
δολος       : κλητική ενικού
δός             : δοτική ενικού
λαφος        : αιτιατ. ενικού
τ δρον        : ονομαστ. πληθ.
τ μλον        : δοτική πληθ.
                      ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΚΛΙΣΗΣ
1. Να βάλετε τα ουσιαστικά  της α΄ κλίσης στην κατάλληλη πτώση:
νεανίας       : αιτιατ. πληθ.  
γλττα        : γενική ενικού
αχμή           : αιτιατ. πληθ.
πολίτης       : δοτική πληθ.
δεσπότης    : κλητική ενικού
θρα            : γενική ενικού
μυνα          : γενική ενικού
πολίτης        : κλητική ενικού
γυμναστής   : ονομαστ. πληθ.
                           ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ
1. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στην  κατάλληλη πτώση :
λέων          : ονομαστ. πληθ.  
ερεύς        :  γενική πληθ.
ρχων       : γενική πληθ.
  τέρψις      : αιτιατική ενικού
γίγας        : αιτιατική ενικού
  μάντις     :  δοτική πληθ.
μάς          : δοτική πληθ.
  φύσις      :  δοτική ενικού
Ξενοφών : αιτιατική ενικού
  κτσις     : αιτιατ. πληθ.
θεράπων : γενική ενικού
  λέφας    : δοτική πληθ.
2. Να μεταφερθούν οι παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση στον άλλον αριθμό:
γπες, έρακες, πας, σπίδα, θώρακα, φύλαξ , πατρίδος, γυν, σθτα, γέρων, γίγαντα, λέοντα
                                     ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ

1.Να τοποθετήσετε τα επίθετα στην πτώση και τον αριθμό που ζητούνται :
φρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ.
τ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ.
συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.
τ γενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
φιλαλήθης: γεν. πληθ. δοτ. πληθ.
βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
πιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν

2. Να γραφούν τα άλλα γένη των παρακάτω επιθέτων στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό:
μισυς, πλήρης, ταχύς, δς, συνήθης, πιεικής, εθύς, νδεής,
 ὁ  πιφανής, ερεα,  τ εδαιμον, τ γιές, μέλας, πς3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται :
ξύς         : ονομαστική θηλ. γένους
ρραγής :γενική ενικού
μισυς    :γενική ενικού θηλ. γένους
γλυκύς    :γενική ενικού
σθενής : δοτική πληθυντικού
μφανής : αιτιατική ενικού
μελής    :ονομαστική πληθυντικού
βραχύς    :αιτιατική πληθυντικού
τριήρης   : γενική πληθυντικού

                            ΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Να γράψετε τις μετοχές που δίνονται στην κατάλληλη πτώση:
πιμένων     : ονομαστική πληθ.
ν                 : γενική ενικού
γράψας        : δοτική πληθ.
χουσα        : δοτική πληθ.
κούων       : γενική πληθ.
τ ν               : ονομαστική πληθ.
διδάσκων   :  αιτιατική ενικού
χουσα       : ονοματική πληθ.
φονεύσας  : γενική πληθ.
τ δεδιωχός  : αιτιατική πληθ.
 ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΥΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ-ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΜΕΤΟΧΗ
                                           ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

1. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
φυλάττεις

διώκει

ταράξατε

θύσουσι

λλαξαν

λέγχετε

βλάψαμεν

ρρίφατε

ρυξας

ε

γράφουσι

πέπραχας

λέγει

ηρισκον

κεκηρύχεσαν


   
                                           ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

1. Να γραφούν τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
βλάπτομαι

πολιτεύ/ει

ψεύδεται

πείθομαι

παιδεύεται

λύονται

διώκ/ει

γυμνάζεσθε

κρυπτόμεθα

στρατεύομαι

ταράττονται

γράφεται

παρασκευάζ/ει

λλάττεται

πράττονται

παύεσθε

πλήττονται

ρίζ/ει

δεχόμεθα

εχομαι


               

      ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ-ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
                                         ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
1. Να μεταφέρετε στον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο και Παρακείμενο τα ρήματα:
πέμπει:
κδιώκει:
κστρατεύετε:
μεταπείθομεν:
σχομεν:
                    ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ - ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
1. Να γραφούν τα ρήματα στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό:
ρπάζωμαι
κολάσησθε
δεδιδαγμένος ς
διαπορευσώμεθα
βρισμένος
δικάζητε
ψηφίσησθε
μνημονεύωνται
καταρρίπτ
ταράττωνται
δανείζητε
παιδεύσησθε
                 


           ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ – ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

1. Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική:
κουσας, λούουσι, νεγράψατε, ναβλέπεις, διαλύετε, κεκρύφασι, διαπεφύλαχε, διεβούλευσαν, διδάσκεις, κατακαίει

2. Να γραφεί το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής:
                                Ενεστώτας                  Αόριστος               Παρακείμενος
διαπράττομαι
βλάπτομαι
στρατεύομαι
διδάσκομαι

                       ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ Κ΄ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
1. Να γραφεί η Οριστική στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
τεθεράπευσαι

παύονται

λύσασθε

πλέξει

θάψεσθε

γράφεται

συνεπορεύσατο

διώξω

πεπολιτεύμεθα

λύου

τετριμμένοι εσί

κεκήρυκτο

πείσαντο

μαντεύσεται

παρακελεύεται

                                     
                       ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ - ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
1. Να γράψετε τα απαρέμφατα Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων:
κελεύω, χω, καταλείπω.

                      ΜΕΤΟΧΕΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ - ΜΕΣΗΣ  ΦΩΝΗΣ
1. Να γράψετε τις μετοχές Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων :
δεύω, κωλύω.
                          
                            ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ -ΑΟΡΙΣΤΟΣ
1. Να γραφούν οι τύποι που λείπουν:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
γ λύθην

σ σθης

οτος χθήσεται

μες πορεύθημεν

μες παιδεύθητε

οτοι πράχθησαν

οτοι ταχθήσονται

μες κολασθήσεσθε

                         
                    ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ- ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
1. Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων :
χαλεπς, νδρείως, σεβς, μάλα, ετυχής, δίκαιος, σεμνόν

2. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων λαμβάνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:
σοφ_τερος νιαρ_τερος
δικαι_τερος χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος συχ_ τερος
ξηρ_ τερος κινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος βασιλικ_ τερος
3. Αντικατάστησε τους τύπους στους άλλους βαθμούς:
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
τ εδαίμονι
τος ετυχες
ετυχς
τν σοφν
τας πονηρας
τ σεμνοπρεπές
κάτω
διακας
μάλα

1 σχόλιο: